USD/PKR
Bán 214.26
Chênh lệch Chênh lệch20.18
Mua 234.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/PKR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 7, 2022 214.10 0.00 0.00% 214.10 214.10 214.10
Aug 5, 2022 214.10 2.75 1.30% 211.35 215.56 211.35
Aug 4, 2022 215.56 -2.97 -1.36% 218.53 218.53 212.78
Aug 3, 2022 218.28 -8.61 -3.79% 226.89 227.38 214.70
Aug 2, 2022 227.61 0.00 0.00% 227.61 229.23 227.36
Aug 1, 2022 228.76 0.68 0.30% 228.08 229.77 227.61
Jul 31, 2022 229.19 0.00 0.00% 229.19 229.19 229.19
Jul 29, 2022 229.19 0.14 0.06% 229.05 229.77 228.08
Jul 28, 2022 229.23 1.63 0.72% 227.60 229.23 227.22
Jul 27, 2022 224.95 -0.51 -0.23% 225.46 225.46 224.95
Jul 26, 2022 222.37 0.50 0.23% 221.87 222.83 221.87
Jul 25, 2022 219.72 0.48 0.22% 219.24 219.72 218.07
Jul 22, 2022 218.04 0.47 0.22% 217.57 218.53 217.57
Jul 21, 2022 217.08 0.71 0.33% 216.37 217.57 216.13
Jul 20, 2022 214.94 0.24 0.11% 214.70 215.17 214.46
Jul 19, 2022 211.83 2.39 1.14% 209.44 211.83 209.44
Jul 18, 2022 206.07 0.69 0.34% 205.38 206.09 204.89
Jul 15, 2022 201.50 1.15 0.57% 200.35 201.55 200.35
Jul 14, 2022 200.26 0.63 0.32% 199.63 200.35 199.63
Jul 13, 2022 200.82 1.66 0.83% 199.16 201.55 199.16