USDC/USD
Bán 0.9984
Chênh lệch Chênh lệch0.0031
Mua 1.0015
Bán 0.9984
Chênh lệch Chênh lệch0.0031
Mua 1.0015
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USDC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 0.9990 0.9985
Feb 8, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 1.0025 0.9984
Feb 7, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 1.0002 0.9983
Feb 6, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 0.9985 0.9984
Feb 5, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 0.9985 0.9984
Feb 4, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 1.0012 0.9984
Feb 3, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 0.9994 0.9983
Feb 2, 2023 0.9985 0.0000 0.00% 0.9985 0.9995 0.9984
Feb 1, 2023 0.9985 0.0001 0.01% 0.9984 0.9998 0.9934
Jan 31, 2023 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 1.0001 0.9934
Jan 30, 2023 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 0.9998 0.9934
Jan 29, 2023 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 0.9998 0.9934
Jan 28, 2023 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 0.9998 0.9934
Jan 27, 2023 0.9984 -0.0004 -0.04% 0.9988 1.0003 0.9934
Jan 26, 2023 0.9989 0.0005 0.05% 0.9984 1.0000 0.9934
Jan 25, 2023 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 1.0003 0.9972
Jan 24, 2023 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 1.0004 0.9972
Jan 23, 2023 0.9984 -0.0013 -0.13% 0.9997 1.0006 0.9984
Jan 22, 2023 0.9997 0.0013 0.13% 0.9984 1.0000 0.9984
Jan 21, 2023 0.9984 -0.0001 -0.01% 0.9985 0.9995 0.9984