USDC/USD
Bán 0.9942
Chênh lệch Chênh lệch0.0059
Mua 1.0001
Bán 0.9942
Chênh lệch Chênh lệch0.0059
Mua 1.0001
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USDC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 0.9982 0.0009 0.09% 0.9973 0.9988 0.9971
Mar 21, 2023 0.9974 0.0012 0.12% 0.9962 0.9987 0.9935
Mar 20, 2023 0.9962 -0.0016 -0.16% 0.9978 0.9984 0.9933
Mar 19, 2023 0.9978 0.0002 0.02% 0.9976 0.9982 0.9975
Mar 18, 2023 0.9975 -0.0003 -0.03% 0.9978 0.9984 0.9958
Mar 17, 2023 0.9979 0.0026 0.26% 0.9953 0.9987 0.9933
Mar 16, 2023 0.9952 -0.0020 -0.20% 0.9972 0.9983 0.9883
Mar 15, 2023 0.9972 0.0000 0.00% 0.9972 0.9977 0.9967
Mar 14, 2023 0.9972 0.0068 0.69% 0.9904 0.9980 0.9517
Mar 13, 2023 0.9904 0.0003 0.03% 0.9901 0.9974 0.9792
Mar 12, 2023 0.9899 0.0241 2.50% 0.9658 0.9922 0.9353
Mar 11, 2023 0.9659 -0.0313 -3.14% 0.9972 0.9974 0.8553
Mar 10, 2023 0.9972 -0.0009 -0.09% 0.9981 1.0006 0.9934
Mar 9, 2023 0.9981 0.0000 0.00% 0.9981 0.9992 0.9915
Mar 8, 2023 0.9981 0.0000 0.00% 0.9981 0.9986 0.9915
Mar 7, 2023 0.9981 0.0047 0.47% 0.9934 0.9985 0.9915
Mar 6, 2023 0.9981 -0.0002 -0.02% 0.9983 0.9984 0.9934
Mar 5, 2023 0.9983 0.0049 0.49% 0.9934 0.9990 0.9934
Mar 4, 2023 0.9984 0.0003 0.03% 0.9981 0.9992 0.9934
Mar 3, 2023 0.9981 -0.0001 -0.01% 0.9982 0.9988 0.9934