Vấn đề cơ bản

Tên Giá Chênh lệch Thay đổi ròng
DOGE/USD Giao dịch 0.0738729 0.0004358 -2.320%
Bitcoin / USD Giao dịch 28109.10 0.15 +0.360%
Ethereum / USD Giao dịch 1774.16 0.06 -1.480%
Litecoin / USD Giao dịch 82.46 0.09 -2.590%
Bitcoin / EUR Giao dịch 26233.45 17.85 -0.090%