Vấn đề cơ bản

Tên Giá Chênh lệch Thay đổi ròng
DOGE/USD Giao dịch 0.0610843 0.0004605 +0.740%
Bitcoin / USD Giao dịch 19530.05 0.10 +2.500%
Ethereum / USD Giao dịch 1346.16 0.06 +1.790%
Ethereum / EUR Giao dịch 1382.49 0.06 +0.300%
Ripple / USD Giao dịch 0.44105 0.00484 -1.580%