VET/USD
Bán 0.02493
Chênh lệch Chênh lệch0.00079
Mua 0.02572
Bán 0.02493
Chênh lệch Chênh lệch0.00079
Mua 0.02572
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VET/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.02431 -0.00112 -4.40% 0.02543 0.02547 0.02399
Feb 8, 2023 0.02542 -0.00009 -0.35% 0.02551 0.02626 0.02467
Feb 7, 2023 0.02551 0.00188 7.96% 0.02363 0.02556 0.02339
Feb 6, 2023 0.02363 -0.00017 -0.71% 0.02380 0.02424 0.02310
Feb 5, 2023 0.02381 -0.00063 -2.58% 0.02444 0.02470 0.02343
Feb 4, 2023 0.02444 0.00011 0.45% 0.02433 0.02494 0.02400
Feb 3, 2023 0.02433 0.00063 2.66% 0.02370 0.02461 0.02364
Feb 2, 2023 0.02369 -0.00072 -2.95% 0.02441 0.02490 0.02337
Feb 1, 2023 0.02440 0.00153 6.69% 0.02287 0.02495 0.02178
Jan 31, 2023 0.02287 0.00007 0.31% 0.02280 0.02319 0.02255
Jan 30, 2023 0.02257 -0.00161 -6.66% 0.02418 0.02424 0.02223
Jan 29, 2023 0.02418 0.00051 2.15% 0.02367 0.02448 0.02362
Jan 28, 2023 0.02368 -0.00072 -2.95% 0.02440 0.02472 0.02337
Jan 27, 2023 0.02441 0.00099 4.23% 0.02342 0.02470 0.02273
Jan 26, 2023 0.02343 0.00086 3.81% 0.02257 0.02374 0.02239
Jan 25, 2023 0.02256 0.00108 5.03% 0.02148 0.02305 0.02099
Jan 24, 2023 0.02149 -0.00094 -4.19% 0.02243 0.02311 0.02111
Jan 23, 2023 0.02244 0.00067 3.08% 0.02177 0.02276 0.02159
Jan 22, 2023 0.02178 0.00038 1.78% 0.02140 0.02257 0.02133
Jan 21, 2023 0.02139 -0.00057 -2.60% 0.02196 0.02222 0.02128