WBTC/USD
Bán 22509.30
Chênh lệch Chênh lệch138.00
Mua 22647.30
Bán 22509.30
Chênh lệch Chênh lệch138.00
Mua 22647.30
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WBTC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 22471.10 -419.00 -1.83% 22890.10 22945.50 22288.70
Feb 8, 2023 22885.40 124.95 0.55% 22760.45 23274.50 22596.05
Feb 7, 2023 23203.55 597.60 2.64% 22605.95 23271.95 21805.80
Feb 6, 2023 22512.05 -203.60 -0.90% 22715.65 23029.80 22268.00
Feb 5, 2023 22875.90 -354.35 -1.53% 23230.25 23335.15 22691.85
Feb 4, 2023 23230.25 41.65 0.18% 23188.60 23476.90 23188.35
Feb 3, 2023 23404.45 -42.35 -0.18% 23446.80 23625.55 23188.30
Feb 2, 2023 23430.90 -205.00 -0.87% 23635.90 24162.60 22756.70
Feb 1, 2023 23624.15 599.40 2.60% 23024.75 23700.50 22593.05
Jan 31, 2023 23024.75 318.95 1.40% 22705.80 23148.05 21515.20
Jan 30, 2023 22705.80 -931.70 -3.94% 23637.50 23673.50 22488.65
Jan 29, 2023 23675.10 717.35 3.12% 22957.75 23858.00 22402.35
Jan 28, 2023 22957.75 -40.60 -0.18% 22998.35 23107.00 22388.90
Jan 27, 2023 22998.30 156.10 0.68% 22842.20 23401.05 22389.20
Jan 26, 2023 22616.55 -309.50 -1.35% 22926.05 23150.85 22399.65
Jan 25, 2023 22783.60 266.65 1.18% 22516.95 23668.00 22288.65
Jan 24, 2023 22500.90 -263.95 -1.16% 22764.85 23024.35 22388.80
Jan 23, 2023 22682.10 776.40 3.54% 21905.70 23020.05 21905.70
Jan 22, 2023 22612.85 -75.75 -0.33% 22688.60 23041.55 21822.10
Jan 21, 2023 22688.60 249.10 1.11% 22439.50 23223.35 21991.30