XEM/BTC
Bán 0.00000137
Chênh lệch Chênh lệch0.00000005
Mua 0.00000142

Giá XEM to Bitcoin - biểu đồ XEM/BTC

XEM/BTC 0.00000142
Bán 0.00000137
Chênh lệch Chênh lệch0.00000005
Mua 0.00000142
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XEM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 0.00000140 0.00000001 0.72% 0.00000139 0.00000143 0.00000138
Mar 21, 2023 0.00000139 0.00000003 2.21% 0.00000136 0.00000140 0.00000132
Mar 20, 2023 0.00000137 -0.00000008 -5.52% 0.00000145 0.00000148 0.00000135
Mar 19, 2023 0.00000144 -0.00000004 -2.70% 0.00000148 0.00000148 0.00000143
Mar 18, 2023 0.00000147 0.00000004 2.80% 0.00000143 0.00000151 0.00000143
Mar 17, 2023 0.00000144 -0.00000004 -2.70% 0.00000148 0.00000148 0.00000140
Mar 16, 2023 0.00000148 -0.00000002 -1.33% 0.00000150 0.00000150 0.00000146
Mar 15, 2023 0.00000149 -0.00000009 -5.70% 0.00000158 0.00000161 0.00000147
Mar 14, 2023 0.00000158 0.00000003 1.94% 0.00000155 0.00000164 0.00000149
Mar 13, 2023 0.00000155 -0.00000008 -4.91% 0.00000163 0.00000167 0.00000151
Mar 12, 2023 0.00000162 0.00000001 0.62% 0.00000161 0.00000164 0.00000158
Mar 11, 2023 0.00000161 -0.00000006 -3.59% 0.00000167 0.00000168 0.00000157
Mar 10, 2023 0.00000167 0.00000000 0.00% 0.00000167 0.00000169 0.00000157
Mar 9, 2023 0.00000167 -0.00000001 -0.60% 0.00000168 0.00000174 0.00000163
Mar 8, 2023 0.00000168 -0.00000007 -4.00% 0.00000175 0.00000177 0.00000163
Mar 7, 2023 0.00000175 -0.00000007 -3.85% 0.00000182 0.00000183 0.00000172
Mar 6, 2023 0.00000182 0.00000004 2.25% 0.00000178 0.00000186 0.00000173
Mar 5, 2023 0.00000178 -0.00000004 -2.20% 0.00000182 0.00000186 0.00000174
Mar 4, 2023 0.00000182 -0.00000009 -4.71% 0.00000191 0.00000191 0.00000179
Mar 3, 2023 0.00000191 -0.00000014 -6.83% 0.00000205 0.00000206 0.00000186