XEM/BTC
Bán 0.00000178
Chênh lệch Chênh lệch0.00000006
Mua 0.00000184
Bán 0.00000178
Chênh lệch Chênh lệch0.00000006
Mua 0.00000184
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XEM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.00000177 -0.00000001 -0.56% 0.00000178 0.00000187 0.00000172
Feb 8, 2023 0.00000177 -0.00000003 -1.67% 0.00000180 0.00000185 0.00000174
Feb 7, 2023 0.00000177 0.00000005 2.91% 0.00000172 0.00000184 0.00000171
Feb 6, 2023 0.00000172 -0.00000003 -1.71% 0.00000175 0.00000177 0.00000169
Feb 5, 2023 0.00000176 0.00000004 2.33% 0.00000172 0.00000182 0.00000167
Feb 4, 2023 0.00000172 0.00000004 2.38% 0.00000168 0.00000174 0.00000166
Feb 3, 2023 0.00000172 0.00000012 7.50% 0.00000160 0.00000172 0.00000160
Feb 2, 2023 0.00000161 0.00000000 0.00% 0.00000161 0.00000164 0.00000159
Feb 1, 2023 0.00000161 0.00000004 2.55% 0.00000157 0.00000166 0.00000153
Jan 31, 2023 0.00000158 0.00000002 1.28% 0.00000156 0.00000159 0.00000154
Jan 30, 2023 0.00000157 -0.00000006 -3.68% 0.00000163 0.00000169 0.00000155
Jan 29, 2023 0.00000163 -0.00000001 -0.61% 0.00000164 0.00000174 0.00000162
Jan 28, 2023 0.00000164 -0.00000006 -3.53% 0.00000170 0.00000171 0.00000163
Jan 27, 2023 0.00000169 0.00000005 3.05% 0.00000164 0.00000176 0.00000163
Jan 26, 2023 0.00000164 0.00000001 0.61% 0.00000163 0.00000166 0.00000160
Jan 25, 2023 0.00000164 0.00000003 1.86% 0.00000161 0.00000171 0.00000154
Jan 24, 2023 0.00000159 -0.00000007 -4.22% 0.00000166 0.00000169 0.00000154
Jan 23, 2023 0.00000165 0.00000006 3.77% 0.00000159 0.00000166 0.00000159
Jan 22, 2023 0.00000159 0.00000000 0.00% 0.00000159 0.00000163 0.00000157
Jan 21, 2023 0.00000158 -0.00000003 -1.86% 0.00000161 0.00000164 0.00000151