XEM/USD
Bán 0.03927
Chênh lệch Chênh lệch0.00295
Mua 0.04222
Bán 0.03927
Chênh lệch Chênh lệch0.00295
Mua 0.04222
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XEM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.03878 -0.00117 -2.93% 0.03995 0.04197 0.03812
Feb 8, 2023 0.03986 -0.00116 -2.83% 0.04102 0.04226 0.03879
Feb 7, 2023 0.04092 0.00261 6.81% 0.03831 0.04130 0.03831
Feb 6, 2023 0.03841 -0.00105 -2.66% 0.03946 0.03967 0.03821
Feb 5, 2023 0.03937 -0.00001 -0.03% 0.03938 0.04130 0.03782
Feb 4, 2023 0.03937 -0.00010 -0.25% 0.03947 0.03966 0.03830
Feb 3, 2023 0.03947 0.00242 6.53% 0.03705 0.03947 0.03695
Feb 2, 2023 0.03695 -0.00059 -1.57% 0.03754 0.03841 0.03667
Feb 1, 2023 0.03744 0.00193 5.44% 0.03551 0.03802 0.03434
Jan 31, 2023 0.03561 0.00068 1.95% 0.03493 0.03561 0.03454
Jan 30, 2023 0.03503 -0.00308 -8.08% 0.03811 0.03927 0.03455
Jan 29, 2023 0.03801 0.00095 2.56% 0.03706 0.03947 0.03696
Jan 28, 2023 0.03696 -0.00126 -3.30% 0.03822 0.03851 0.03667
Jan 27, 2023 0.03822 0.00127 3.44% 0.03695 0.03948 0.03608
Jan 26, 2023 0.03705 -0.00001 -0.03% 0.03706 0.03725 0.03589
Jan 25, 2023 0.03696 0.00164 4.64% 0.03532 0.03782 0.03425
Jan 24, 2023 0.03522 -0.00165 -4.48% 0.03687 0.03782 0.03483
Jan 23, 2023 0.03706 0.00155 4.36% 0.03551 0.03706 0.03532
Jan 22, 2023 0.03542 0.00010 0.28% 0.03532 0.03667 0.03455
Jan 21, 2023 0.03522 -0.00058 -1.62% 0.03580 0.03629 0.03475