XEM/USD
Bán 0.03155
Chênh lệch Chênh lệch0.00239
Mua 0.03394
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XEM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 4, 2022 0.03145 0.00009 0.29% 0.03136 0.03155 0.03136
Dec 3, 2022 0.03145 -0.00039 -1.22% 0.03184 0.03261 0.03136
Dec 2, 2022 0.03193 0.00038 1.20% 0.03155 0.03193 0.03097
Dec 1, 2022 0.03145 -0.00030 -0.94% 0.03175 0.03203 0.03145
Nov 30, 2022 0.03184 0.00078 2.51% 0.03106 0.03213 0.03096
Nov 29, 2022 0.03116 0.00001 0.03% 0.03115 0.03126 0.03038
Nov 28, 2022 0.03105 0.00019 0.62% 0.03086 0.03346 0.02969
Nov 27, 2022 0.03086 -0.00058 -1.84% 0.03144 0.03163 0.03085
Nov 26, 2022 0.03134 -0.00009 -0.29% 0.03143 0.03249 0.03123
Nov 25, 2022 0.03133 -0.00144 -4.39% 0.03277 0.03277 0.03095
Nov 24, 2022 0.03287 0.00107 3.36% 0.03180 0.03382 0.03180
Nov 23, 2022 0.03170 0.00068 2.19% 0.03102 0.03199 0.03073
Nov 22, 2022 0.03102 -0.00011 -0.35% 0.03113 0.03113 0.02929
Nov 21, 2022 0.03123 0.00185 6.30% 0.02938 0.03883 0.02851
Nov 20, 2022 0.02938 -0.00232 -7.32% 0.03170 0.03488 0.02938
Nov 19, 2022 0.03171 0.00126 4.14% 0.03045 0.03306 0.03036
Nov 18, 2022 0.03044 -0.00012 -0.39% 0.03056 0.03085 0.03036
Nov 17, 2022 0.03046 -0.00020 -0.65% 0.03066 0.03075 0.03008
Nov 16, 2022 0.03056 -0.00085 -2.71% 0.03141 0.03181 0.02997
Nov 15, 2022 0.03131 0.00125 4.16% 0.03006 0.03171 0.02977