XRP/BTC
Bán 0.00001732
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00001739
Bán 0.00001732
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00001739
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.00001735 0.00000007 0.41% 0.00001728 0.00001738 0.00001714
Feb 8, 2023 0.00001728 -0.00000005 -0.29% 0.00001733 0.00001740 0.00001716
Feb 7, 2023 0.00001733 0.00000014 0.81% 0.00001719 0.00001737 0.00001705
Feb 6, 2023 0.00001719 -0.00000015 -0.87% 0.00001734 0.00001753 0.00001718
Feb 5, 2023 0.00001734 -0.00000023 -1.31% 0.00001757 0.00001760 0.00001719
Feb 4, 2023 0.00001757 0.00000003 0.17% 0.00001754 0.00001788 0.00001744
Feb 3, 2023 0.00001753 0.00000012 0.69% 0.00001741 0.00001762 0.00001726
Feb 2, 2023 0.00001742 0.00000004 0.23% 0.00001738 0.00001744 0.00001710
Feb 1, 2023 0.00001738 -0.00000012 -0.69% 0.00001750 0.00001754 0.00001725
Jan 31, 2023 0.00001751 0.00000031 1.80% 0.00001720 0.00001772 0.00001704
Jan 30, 2023 0.00001720 -0.00000017 -0.98% 0.00001737 0.00001772 0.00001703
Jan 29, 2023 0.00001738 -0.00000029 -1.64% 0.00001767 0.00001774 0.00001731
Jan 28, 2023 0.00001768 -0.00000018 -1.01% 0.00001786 0.00001796 0.00001763
Jan 27, 2023 0.00001786 0.00000012 0.68% 0.00001774 0.00001786 0.00001755
Jan 26, 2023 0.00001775 -0.00000030 -1.66% 0.00001805 0.00001805 0.00001769
Jan 25, 2023 0.00001804 0.00000005 0.28% 0.00001799 0.00001812 0.00001768
Jan 24, 2023 0.00001799 -0.00000046 -2.49% 0.00001845 0.00001872 0.00001777
Jan 23, 2023 0.00001845 0.00000085 4.83% 0.00001760 0.00001901 0.00001759
Jan 22, 2023 0.00001760 -0.00000007 -0.40% 0.00001767 0.00001797 0.00001754
Jan 21, 2023 0.00001768 -0.00000050 -2.75% 0.00001818 0.00001820 0.00001755