XRP/RUB
Bán 20.5201
Chênh lệch Chênh lệch0.2325
Mua 20.7526
Bán 20.5201
Chênh lệch Chênh lệch0.2325
Mua 20.7526
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 20.5201 -0.0455 -0.22% 20.5656 21.4499 20.2334
Jul 21, 2022 20.2694 0.6674 3.40% 19.6020 20.9040 19.4607
Jul 20, 2022 19.9692 -0.7477 -3.61% 20.7169 20.7597 19.9371
Jul 19, 2022 20.3945 0.5643 2.85% 19.8302 20.5535 19.5509
Jul 18, 2022 20.0522 -0.5203 -2.53% 20.5725 20.7812 20.0368
Jul 15, 2022 18.8035 -1.0054 -5.08% 19.8089 19.8156 18.7423
Jul 14, 2022 19.0000 0.4590 2.48% 18.5410 19.0232 18.0917
Jul 13, 2022 18.3819 -0.0471 -0.26% 18.4290 18.7483 17.5237
Jul 12, 2022 18.3657 -0.0990 -0.54% 18.4647 18.4878 17.7425
Jul 11, 2022 19.0907 -0.3308 -1.70% 19.4215 20.0579 18.8158
Jul 8, 2022 20.4782 -1.0415 -4.84% 21.5197 21.6853 20.3369
Jul 7, 2022 20.7903 -0.0586 -0.28% 20.8489 20.9332 20.2099
Jul 6, 2022 20.4747 0.0088 0.04% 20.4659 20.6026 19.7145
Jul 5, 2022 19.4107 1.3600 7.53% 18.0507 19.5263 18.0284
Jul 4, 2022 17.8449 0.4517 2.60% 17.3932 18.1211 17.1671
Jul 1, 2022 16.9778 0.3192 1.92% 16.6586 17.4895 16.4965
Jun 30, 2022 16.0648 -0.3074 -1.88% 16.3722 16.9313 15.7002
Jun 29, 2022 17.3437 0.7676 4.63% 16.5761 17.3528 16.3478
Jun 28, 2022 17.6258 -0.9389 -5.06% 18.5647 18.6972 17.5415
Jun 27, 2022 18.6974 -0.7128 -3.67% 19.4102 19.4990 18.4110