XRP/USD
Bán 0.40197
Chênh lệch Chênh lệch0.00202
Mua 0.40399
Bán 0.40197
Chênh lệch Chênh lệch0.00202
Mua 0.40399
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 31, 2023 0.39230 -0.00014 -0.04% 0.39244 0.39314 0.38714
Jan 30, 2023 0.39244 -0.01999 -4.85% 0.41243 0.42100 0.38568
Jan 29, 2023 0.41240 0.00558 1.37% 0.40682 0.41623 0.40561
Jan 28, 2023 0.40683 -0.00473 -1.15% 0.41156 0.41537 0.40485
Jan 27, 2023 0.41164 0.00336 0.82% 0.40828 0.41250 0.39779
Jan 26, 2023 0.40826 -0.00783 -1.88% 0.41609 0.41679 0.40418
Jan 25, 2023 0.41608 0.00926 2.28% 0.40682 0.42326 0.39621
Jan 24, 2023 0.40680 -0.01546 -3.66% 0.42226 0.42999 0.40169
Jan 23, 2023 0.42226 0.02271 5.68% 0.39955 0.43162 0.39873
Jan 22, 2023 0.39954 -0.00289 -0.72% 0.40243 0.41089 0.39545
Jan 21, 2023 0.40243 -0.00931 -2.26% 0.41174 0.41518 0.39705
Jan 20, 2023 0.41191 0.02001 5.11% 0.39190 0.41279 0.38479
Jan 19, 2023 0.39191 0.01486 3.94% 0.37705 0.39539 0.37537
Jan 18, 2023 0.37706 -0.00880 -2.28% 0.38586 0.39526 0.36659
Jan 17, 2023 0.38580 0.00109 0.28% 0.38471 0.39755 0.37814
Jan 16, 2023 0.38465 0.00094 0.24% 0.38371 0.40551 0.37686
Jan 15, 2023 0.38375 -0.01075 -2.72% 0.39450 0.39582 0.37884
Jan 14, 2023 0.39451 0.00983 2.56% 0.38468 0.40762 0.37634
Jan 13, 2023 0.38469 0.01101 2.95% 0.37368 0.38530 0.36748
Jan 12, 2023 0.37366 0.00188 0.51% 0.37178 0.37997 0.35967