XRP/USDT
Bán 0.39913
Chênh lệch Chênh lệch0.00140
Mua 0.40053
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 6, 2023 0.40045 0.00222 0.56% 0.39823 0.40307 0.39609
Feb 5, 2023 0.39823 -0.01194 -2.91% 0.41017 0.41129 0.39441
Feb 4, 2023 0.41018 -0.00097 -0.24% 0.41115 0.41984 0.40671
Feb 3, 2023 0.41103 0.00171 0.42% 0.40932 0.41324 0.40486
Feb 2, 2023 0.40922 -0.00352 -0.85% 0.41274 0.41848 0.40682
Feb 1, 2023 0.41263 0.00735 1.81% 0.40528 0.41527 0.39596
Jan 31, 2023 0.40531 0.01248 3.18% 0.39283 0.41075 0.38725
Jan 30, 2023 0.39277 -0.02009 -4.87% 0.41286 0.42147 0.38610
Jan 29, 2023 0.41283 0.00558 1.37% 0.40725 0.41699 0.40580
Jan 28, 2023 0.40736 -0.00330 -0.80% 0.41066 0.41578 0.40446
Jan 27, 2023 0.41114 0.00265 0.65% 0.40849 0.41303 0.39829
Jan 26, 2023 0.40886 -0.00748 -1.80% 0.41634 0.41734 0.40471
Jan 25, 2023 0.41631 0.00901 2.21% 0.40730 0.42383 0.39652
Jan 24, 2023 0.40730 -0.01550 -3.67% 0.42280 0.43060 0.40178
Jan 23, 2023 0.42280 0.02275 5.69% 0.40005 0.43198 0.39925
Jan 22, 2023 0.40005 -0.00276 -0.69% 0.40281 0.41134 0.39556
Jan 21, 2023 0.40279 -0.00945 -2.29% 0.41224 0.41571 0.39883
Jan 20, 2023 0.41226 0.01948 4.96% 0.39278 0.41286 0.38535
Jan 19, 2023 0.39236 0.01453 3.85% 0.37783 0.39520 0.37604
Jan 18, 2023 0.37789 -0.00851 -2.20% 0.38640 0.39551 0.36711