XTZ/USD
Bán 1.1509
Chênh lệch Chênh lệch0.0662
Mua 1.2171
Bán 1.1509
Chênh lệch Chênh lệch0.0662
Mua 1.2171
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XTZ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 1.1473 -0.0475 -3.98% 1.1948 1.1999 1.0826
Feb 8, 2023 1.1937 0.0066 0.56% 1.1871 1.2286 1.1494
Feb 7, 2023 1.1863 0.0710 6.37% 1.1153 1.1864 1.0820
Feb 6, 2023 1.1152 -0.0360 -3.13% 1.1512 1.1566 1.1028
Feb 5, 2023 1.1508 0.0161 1.42% 1.1347 1.2018 1.1058
Feb 4, 2023 1.1340 0.0204 1.83% 1.1136 1.1456 1.0933
Feb 3, 2023 1.1128 0.0538 5.08% 1.0590 1.1252 1.0308
Feb 2, 2023 1.0610 -0.0043 -0.40% 1.0653 1.1117 1.0511
Feb 1, 2023 1.0647 0.0335 3.25% 1.0312 1.0693 0.9847
Jan 31, 2023 1.0312 -0.0001 -0.01% 1.0313 1.0522 1.0063
Jan 30, 2023 1.0313 -0.0964 -8.55% 1.1277 1.1310 1.0047
Jan 29, 2023 1.1295 0.0625 5.86% 1.0670 1.1492 1.0516
Jan 28, 2023 1.0670 -0.0243 -2.23% 1.0913 1.1110 1.0523
Jan 27, 2023 1.0913 0.0800 7.91% 1.0113 1.0945 1.0072
Jan 26, 2023 1.0114 -0.0461 -4.36% 1.0575 1.0818 0.9729
Jan 25, 2023 1.0565 0.0311 3.03% 1.0254 1.0846 0.9924
Jan 24, 2023 1.0277 -0.0559 -5.16% 1.0836 1.1195 1.0075
Jan 23, 2023 1.0830 0.0067 0.62% 1.0763 1.0987 0.9798
Jan 22, 2023 1.0763 0.0085 0.80% 1.0678 1.1067 0.9670
Jan 21, 2023 1.0693 0.0387 3.76% 1.0306 1.1482 0.9962