YFI/USD
Bán 6637.70
Chênh lệch Chênh lệch33.80
Mua 6671.50
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

YFI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 6619.65 -61.25 -0.92% 6680.90 6722.95 6560.55
Dec 1, 2022 6680.90 -66.50 -0.99% 6747.40 6756.70 6534.20
Nov 30, 2022 6747.35 308.30 4.79% 6439.05 6920.70 6437.75
Nov 29, 2022 6439.05 179.90 2.87% 6259.15 6498.65 6193.50
Nov 28, 2022 6258.15 27.45 0.44% 6230.70 6319.60 5979.60
Nov 27, 2022 6230.70 -124.15 -1.95% 6354.85 6518.50 6221.90
Nov 26, 2022 6354.80 65.45 1.04% 6289.35 6379.20 6212.70
Nov 25, 2022 6289.30 200.45 3.29% 6088.85 6513.00 5957.75
Nov 24, 2022 6091.35 -130.05 -2.09% 6221.40 6312.90 6053.30
Nov 23, 2022 6220.90 73.05 1.19% 6147.85 6356.95 5990.40
Nov 22, 2022 6147.85 108.10 1.79% 6039.75 6264.55 5783.35
Nov 21, 2022 6042.75 -75.25 -1.23% 6118.00 6487.05 5710.10
Nov 20, 2022 6120.00 -423.80 -6.48% 6543.80 6754.25 6014.90
Nov 19, 2022 6544.30 494.55 8.17% 6049.75 6689.60 6004.30
Nov 18, 2022 6061.65 77.70 1.30% 5983.95 6211.90 5895.80
Nov 17, 2022 5985.45 -275.00 -4.39% 6260.45 6350.45 5946.60
Nov 16, 2022 6257.80 -153.60 -2.40% 6411.40 6736.85 6152.90
Nov 15, 2022 6414.90 403.85 6.72% 6011.05 6724.55 5939.70
Nov 14, 2022 6011.00 318.05 5.59% 5692.95 6257.50 5349.05
Nov 13, 2022 5692.95 -60.25 -1.05% 5753.20 5935.10 5562.65