YFI/USD
Bán 8787.35
Chênh lệch Chênh lệch17.00
Mua 8804.35
Bán 8787.35
Chênh lệch Chênh lệch17.00
Mua 8804.35
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

YFI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 8787.50 -2.90 -0.03% 8790.40 8901.70 8610.40
Mar 29, 2023 8791.40 347.55 4.12% 8443.85 8997.30 8442.10
Mar 28, 2023 8443.85 381.40 4.73% 8062.45 8545.00 8002.95
Mar 27, 2023 8062.45 -334.65 -3.99% 8397.10 8457.95 7860.35
Mar 26, 2023 8396.85 176.35 2.15% 8220.50 8485.60 8170.10
Mar 25, 2023 8220.50 -137.10 -1.64% 8357.60 8419.35 8077.50
Mar 24, 2023 8357.60 -330.65 -3.81% 8688.25 8700.00 8182.85
Mar 23, 2023 8688.25 277.00 3.29% 8411.25 8821.60 8330.80
Mar 22, 2023 8411.20 -437.00 -4.94% 8848.20 8989.65 8247.00
Mar 21, 2023 8848.25 325.80 3.82% 8522.45 8868.90 8266.40
Mar 20, 2023 8522.45 -209.35 -2.40% 8731.80 8930.15 8473.25
Mar 19, 2023 8731.60 176.35 2.06% 8555.25 9053.85 8509.15
Mar 18, 2023 8555.15 -455.50 -5.06% 9010.65 9168.40 8479.70
Mar 17, 2023 9010.60 761.65 9.23% 8248.95 9021.20 8134.90
Mar 16, 2023 8248.95 99.20 1.22% 8149.75 8366.55 7983.85
Mar 15, 2023 8149.35 -816.10 -9.10% 8965.45 9150.65 7999.80
Mar 14, 2023 8966.45 -165.75 -1.82% 9132.20 9610.25 8704.10
Mar 13, 2023 9132.10 895.95 10.88% 8236.15 9538.45 8031.25
Mar 12, 2023 8236.15 697.35 9.25% 7538.80 8271.20 7082.15
Mar 11, 2023 7538.80 -203.95 -2.63% 7742.75 7982.40 6982.65