PLN/RUB
Bán 12.2860
Chênh lệch Chênh lệch0.1395
Mua 12.4255
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 12.2860 0.1680 1.39% 12.1180 12.5085 12.0580
Jul 21, 2022 12.0500 0.3175 2.71% 11.7325 12.4940 11.6850
Jul 20, 2022 11.6400 -0.1430 -1.21% 11.7830 11.8220 11.5890
Jul 19, 2022 11.8725 0.0245 0.21% 11.8480 12.0225 11.7450
Jul 18, 2022 11.8790 -0.1135 -0.95% 11.9925 12.0270 11.8740
Jul 15, 2022 12.0110 -0.1450 -1.19% 12.1560 12.1560 11.8495
Jul 14, 2022 12.0695 0.0795 0.66% 11.9900 12.1115 11.9120
Jul 13, 2022 12.1130 -0.0095 -0.08% 12.1225 12.2005 11.9530
Jul 12, 2022 12.2065 -0.1120 -0.91% 12.3185 12.3225 11.8950
Jul 11, 2022 12.2710 -0.6015 -4.67% 12.8725 12.9645 12.2545
Jul 8, 2022 12.8935 -0.0945 -0.73% 12.9880 13.0315 12.7470
Jul 7, 2022 13.1300 -0.3755 -2.78% 13.5055 13.5060 12.9845
Jul 6, 2022 13.4150 -0.2920 -2.13% 13.7070 13.7890 13.0435
Jul 5, 2022 13.1095 0.9480 7.80% 12.1615 13.3600 12.1290
Jul 4, 2022 12.1605 -0.0870 -0.71% 12.2475 12.3155 12.0590
Jul 1, 2022 12.0695 0.3860 3.30% 11.6835 12.2635 11.6035
Jun 30, 2022 11.4300 -0.1450 -1.25% 11.5750 11.9170 11.3050
Jun 29, 2022 11.8690 0.5240 4.62% 11.3450 11.9020 11.1630
Jun 28, 2022 11.5670 -0.4110 -3.43% 11.9780 11.9780 11.5180
Jun 27, 2022 11.9895 -0.0875 -0.72% 12.0770 12.0905 11.8830