PLN/SEK
Bán 2.59434
Chênh lệch Chênh lệch0.00325
Mua 2.59759
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 2.59385 -0.00261 -0.10% 2.59646 2.59673 2.59189
Jun 7, 2023 2.59647 -0.01063 -0.41% 2.60710 2.61304 2.58161
Jun 6, 2023 2.60712 0.01250 0.48% 2.59462 2.60813 2.57842
Jun 5, 2023 2.59462 0.02130 0.83% 2.57332 2.60431 2.57149
Jun 4, 2023 2.57337 0.00592 0.23% 2.56745 2.57385 2.56490
Jun 2, 2023 2.57187 -0.00071 -0.03% 2.57258 2.57711 2.55234
Jun 1, 2023 2.57260 0.01348 0.53% 2.55912 2.57740 2.55142
May 31, 2023 2.55911 -0.00908 -0.35% 2.56819 2.57478 2.54852
May 30, 2023 2.56820 0.00405 0.16% 2.56415 2.57633 2.55650
May 29, 2023 2.56416 0.00775 0.30% 2.55641 2.56767 2.54196
May 28, 2023 2.55565 0.00791 0.31% 2.54774 2.55805 2.54640
May 26, 2023 2.55519 -0.02067 -0.80% 2.57586 2.57847 2.53836
May 25, 2023 2.57588 0.02139 0.84% 2.55449 2.57847 2.55295
May 24, 2023 2.55448 0.00836 0.33% 2.54612 2.56626 2.54301
May 23, 2023 2.54626 0.01046 0.41% 2.53580 2.55401 2.53271
May 22, 2023 2.53573 0.03625 1.45% 2.49948 2.53788 2.49942
May 21, 2023 2.49942 0.00552 0.22% 2.49390 2.50157 2.49064
May 19, 2023 2.50137 0.00001 0.00% 2.50136 2.51733 2.49779
May 18, 2023 2.50135 -0.00148 -0.06% 2.50283 2.50843 2.48790
May 17, 2023 2.50275 -0.01148 -0.46% 2.51423 2.52479 2.49491