PLN/SEK
Bán 2.28615
Chênh lệch Chênh lệch0.00740
Mua 2.29355
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 2.27475 -0.00055 -0.02% 2.27530 2.27880 2.27356
May 24, 2022 2.27528 0.00211 0.09% 2.27317 2.28433 2.27050
May 23, 2022 2.27315 0.00839 0.37% 2.26476 2.28037 2.26157
May 22, 2022 2.26467 0.00385 0.17% 2.26082 2.26869 2.26082
May 20, 2022 2.25918 0.00384 0.17% 2.25534 2.27517 2.25320
May 19, 2022 2.25532 -0.00613 -0.27% 2.26145 2.26569 2.24614
May 18, 2022 2.26130 0.01598 0.71% 2.24532 2.26536 2.24274
May 17, 2022 2.24532 -0.00673 -0.30% 2.25205 2.25430 2.23490
May 16, 2022 2.25209 0.01906 0.85% 2.23303 2.25668 2.23073
May 15, 2022 2.23304 0.00008 0.00% 2.23296 2.23455 2.23048
May 13, 2022 2.22677 -0.02725 -1.21% 2.25402 2.25674 2.22563
May 12, 2022 2.25402 -0.00877 -0.39% 2.26279 2.27175 2.23569
May 11, 2022 2.26280 0.00119 0.05% 2.26161 2.26672 2.24574
May 10, 2022 2.26138 -0.00603 -0.27% 2.26741 2.27407 2.25144
May 9, 2022 2.26741 0.04376 1.97% 2.22365 2.27308 2.22252
May 8, 2022 2.22370 0.00640 0.29% 2.21730 2.22603 2.21573
May 6, 2022 2.20923 -0.02443 -1.09% 2.23366 2.24346 2.20923
May 5, 2022 2.23366 0.01319 0.59% 2.22047 2.23500 2.20840
May 4, 2022 2.22046 0.01104 0.50% 2.20942 2.22783 2.20442
May 3, 2022 2.20936 -0.00498 -0.22% 2.21434 2.21783 2.20167