PLN/SEK
Bán 2.24222
Chênh lệch Chênh lệch0.00847
Mua 2.25069
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 2.24222 0.02973 1.34% 2.21249 2.24904 2.21005
Aug 11, 2022 2.21229 0.00219 0.10% 2.21010 2.21840 2.20666
Aug 10, 2022 2.20997 0.00540 0.24% 2.20457 2.22067 2.19956
Aug 9, 2022 2.20446 0.00681 0.31% 2.19765 2.21069 2.19487
Aug 8, 2022 2.19765 -0.00199 -0.09% 2.19964 2.20897 2.19368
Aug 7, 2022 2.19951 0.00402 0.18% 2.19549 2.20187 2.19426
Aug 5, 2022 2.19941 0.00373 0.17% 2.19568 2.20504 2.19008
Aug 4, 2022 2.19554 -0.01057 -0.48% 2.20611 2.20953 2.18757
Aug 3, 2022 2.20596 0.00460 0.21% 2.20136 2.21623 2.19463
Aug 2, 2022 2.20136 0.00335 0.15% 2.19801 2.21087 2.18634
Aug 1, 2022 2.19795 0.00951 0.43% 2.18844 2.20136 2.18371
Jul 31, 2022 2.18842 0.00812 0.37% 2.18030 2.19010 2.17966
Jul 29, 2022 2.18589 0.00477 0.22% 2.18112 2.20142 2.17942
Jul 28, 2022 2.18113 0.00534 0.25% 2.17579 2.19021 2.16837
Jul 27, 2022 2.17578 -0.01551 -0.71% 2.19129 2.19627 2.16905
Jul 26, 2022 2.19126 -0.01088 -0.49% 2.20214 2.21516 2.18380
Jul 25, 2022 2.20213 0.00477 0.22% 2.19736 2.21550 2.19631
Jul 24, 2022 2.19734 0.00670 0.31% 2.19064 2.19788 2.18968
Jul 22, 2022 2.19947 0.01519 0.70% 2.18428 2.20265 2.17610
Jul 21, 2022 2.18430 0.00132 0.06% 2.18298 2.19485 2.18098