PLN/TRY
Bán 3.70456
Chênh lệch Chênh lệch0.04556
Mua 3.75012
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 3.70456 -0.02538 -0.68% 3.72994 3.76170 3.70441
Sep 29, 2022 3.72994 0.00738 0.20% 3.72256 3.73399 3.66713
Sep 28, 2022 3.72255 0.04840 1.32% 3.67415 3.75332 3.65419
Sep 27, 2022 3.67398 -0.04352 -1.17% 3.71750 3.75726 3.66837
Sep 26, 2022 3.71743 -0.03023 -0.81% 3.74766 3.76271 3.69791
Sep 25, 2022 3.74766 0.01173 0.31% 3.73593 3.75964 3.72695
Sep 23, 2022 3.73769 -0.04316 -1.14% 3.78085 3.81082 3.72862
Sep 22, 2022 3.80660 0.05100 1.36% 3.75560 3.81998 3.74263
Sep 21, 2022 3.75560 -0.09349 -2.43% 3.84909 3.85181 3.74894
Sep 20, 2022 3.84947 -0.03737 -0.96% 3.88684 3.89962 3.83480
Sep 19, 2022 3.88671 0.02286 0.59% 3.86385 3.88998 3.85162
Sep 18, 2022 3.86465 0.01549 0.40% 3.84916 3.86554 3.84903
Sep 16, 2022 3.85196 0.00244 0.06% 3.84952 3.88411 3.84191
Sep 15, 2022 3.84990 0.00307 0.08% 3.84683 3.86957 3.84094
Sep 14, 2022 3.84661 0.00103 0.03% 3.84558 3.87338 3.83611
Sep 13, 2022 3.84566 -0.07525 -1.92% 3.92091 3.94702 3.83575
Sep 12, 2022 3.92091 0.03349 0.86% 3.88742 3.95531 3.88442
Sep 11, 2022 3.88742 -0.00545 -0.14% 3.89287 3.89802 3.87716
Sep 9, 2022 3.88494 0.02118 0.55% 3.86376 3.91807 3.86221
Sep 8, 2022 3.86363 0.01184 0.31% 3.85179 3.87991 3.83855