PLN/TRY
Bán 5.55877
Chênh lệch Chênh lệch0.01408
Mua 5.57285
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 5.55493 0.01090 0.20% 5.54403 5.55589 5.52462
Jun 7, 2023 5.54402 0.31844 6.09% 5.22558 5.56175 5.20756
Jun 6, 2023 5.22338 0.14542 2.86% 5.07796 5.23322 5.07133
Jun 5, 2023 5.07809 0.07838 1.57% 4.99971 5.12570 4.99095
Jun 4, 2023 4.99972 0.00842 0.17% 4.99130 5.00577 4.98390
Jun 2, 2023 4.96978 0.00813 0.16% 4.96165 5.02110 4.95399
Jun 1, 2023 4.96160 0.07139 1.46% 4.89021 4.96564 4.88347
May 31, 2023 4.89021 0.03031 0.62% 4.85990 4.92769 4.82871
May 30, 2023 4.85992 0.09954 2.09% 4.76038 4.87992 4.74867
May 29, 2023 4.76036 0.04834 1.03% 4.71202 4.76783 4.70327
May 28, 2023 4.71148 -0.00354 -0.08% 4.71502 4.72795 4.70634
May 26, 2023 4.70436 -0.05869 -1.23% 4.76305 4.79127 4.70334
May 25, 2023 4.73826 0.00162 0.03% 4.73664 4.74924 4.71249
May 24, 2023 4.73664 -0.01143 -0.24% 4.74807 4.78643 4.72637
May 23, 2023 4.74814 -0.00558 -0.12% 4.75372 4.83698 4.73520
May 22, 2023 4.75333 0.04679 0.99% 4.70654 4.76426 4.70497
May 21, 2023 4.70645 0.02019 0.43% 4.68626 4.70704 4.68626
May 19, 2023 4.69969 0.01659 0.35% 4.68310 4.74384 4.68178
May 18, 2023 4.68309 -0.04359 -0.92% 4.72668 4.74470 4.65475
May 17, 2023 4.72668 -0.03135 -0.66% 4.75803 4.78423 4.69647