PLN/JPY
Bán 29.961
Chênh lệch Chênh lệch0.050
Mua 30.011
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 29.961 -0.010 -0.03% 29.971 30.046 29.890
Jan 26, 2023 29.972 0.059 0.20% 29.913 30.122 29.851
Jan 25, 2023 29.912 -0.145 -0.48% 30.057 30.187 29.848
Jan 24, 2023 30.058 -0.050 -0.17% 30.108 30.171 29.933
Jan 23, 2023 30.105 0.264 0.88% 29.841 30.174 29.793
Jan 22, 2023 29.841 0.015 0.05% 29.826 29.904 29.809
Jan 20, 2023 29.867 0.449 1.53% 29.418 29.939 29.399
Jan 19, 2023 29.420 0.112 0.38% 29.308 29.608 29.100
Jan 18, 2023 29.309 -0.125 -0.42% 29.434 30.124 29.268
Jan 17, 2023 29.434 -0.118 -0.40% 29.552 29.741 29.368
Jan 16, 2023 29.553 0.050 0.17% 29.503 29.715 29.432
Jan 15, 2023 29.502 0.040 0.14% 29.462 29.522 29.448
Jan 13, 2023 29.489 -0.346 -1.16% 29.835 29.875 29.353
Jan 12, 2023 29.833 -0.434 -1.43% 30.267 30.303 29.781
Jan 11, 2023 30.265 0.050 0.17% 30.215 30.514 30.204
Jan 10, 2023 30.214 0.119 0.40% 30.095 30.267 30.044
Jan 9, 2023 30.092 0.208 0.70% 29.884 30.199 29.839
Jan 8, 2023 29.888 0.069 0.23% 29.819 29.952 29.803
Jan 6, 2023 29.961 0.031 0.10% 29.930 30.138 29.817
Jan 5, 2023 29.926 -0.090 -0.30% 30.016 30.266 29.881