PLN/JPY
Bán 29.224
Chênh lệch Chênh lệch0.046
Mua 29.270
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PLN/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 29.188 0.068 0.23% 29.120 29.235 29.114
Aug 7, 2022 29.119 0.010 0.03% 29.109 29.172 29.071
Aug 5, 2022 29.161 0.346 1.20% 28.815 29.248 28.813
Aug 4, 2022 28.814 -0.112 -0.39% 28.926 29.031 28.680
Aug 3, 2022 28.926 0.298 1.04% 28.628 29.024 28.510
Aug 2, 2022 28.631 0.077 0.27% 28.554 28.710 28.282
Aug 1, 2022 28.553 -0.158 -0.55% 28.711 28.750 28.472
Jul 31, 2022 28.710 0.088 0.31% 28.622 28.751 28.560
Jul 29, 2022 28.720 -0.002 -0.01% 28.722 28.875 28.428
Jul 28, 2022 28.723 -0.269 -0.93% 28.992 29.011 28.475
Jul 27, 2022 28.991 -0.128 -0.44% 29.119 29.229 28.860
Jul 26, 2022 29.118 -0.377 -1.28% 29.495 29.660 28.970
Jul 25, 2022 29.495 0.196 0.67% 29.299 29.800 29.242
Jul 24, 2022 29.298 0.005 0.02% 29.293 29.354 29.251
Jul 22, 2022 29.336 -0.047 -0.16% 29.383 29.540 29.185
Jul 21, 2022 29.382 -0.111 -0.38% 29.493 29.909 29.380
Jul 20, 2022 29.493 -0.166 -0.56% 29.659 29.862 29.335
Jul 19, 2022 29.660 0.444 1.52% 29.216 29.728 29.093
Jul 18, 2022 29.217 0.059 0.20% 29.158 29.443 29.105
Jul 17, 2022 29.158 -0.002 -0.01% 29.160 29.197 29.134