BCH/EUR
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

BCH/EUR price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
May 30, 2023 107.10 -0.10 -0.09% 107.20 107.45 106.45
May 29, 2023 107.20 -1.35 -1.24% 108.55 109.40 107.00
May 28, 2023 108.55 1.65 1.54% 106.90 108.85 106.75
May 26, 2023 105.80 1.50 1.44% 104.30 105.95 103.85
May 25, 2023 104.30 0.25 0.24% 104.05 104.70 101.80
May 24, 2023 104.10 -3.25 -3.03% 107.35 107.40 103.00
May 23, 2023 107.30 1.25 1.18% 106.05 108.40 105.95
May 22, 2023 106.00 0.20 0.19% 105.80 106.45 104.30
May 21, 2023 105.85 0.15 0.14% 105.70 106.20 105.25
May 19, 2023 106.45 -0.40 -0.37% 106.85 107.70 105.75
May 18, 2023 106.85 -1.90 -1.75% 108.75 108.75 104.70
May 17, 2023 108.70 1.40 1.30% 107.30 109.30 106.35
May 16, 2023 107.35 0.75 0.70% 106.60 108.05 104.70
May 15, 2023 106.65 0.50 0.47% 106.15 111.00 105.30
May 14, 2023 106.10 0.80 0.76% 105.30 106.40 105.30
May 12, 2023 105.55 1.80 1.73% 103.75 105.75 103.00
May 11, 2023 103.80 -1.50 -1.42% 105.30 105.35 101.20
May 10, 2023 105.35 -5.95 -5.35% 111.30 112.30 102.40
May 9, 2023 111.25 10.25 10.15% 101.00 112.55 100.30
May 8, 2023 101.05 -4.30 -4.08% 105.35 106.05 97.25