BCH/GBP
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

BCH/GBP price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jun 2, 2023 89.10 1.00 1.14% 88.10 89.60 87.75
Jun 1, 2023 88.10 -0.50 -0.56% 88.60 88.80 87.40
May 31, 2023 88.60 -0.80 -0.89% 89.40 89.75 88.05
May 30, 2023 89.35 -1.25 -1.38% 90.60 90.80 89.35
May 29, 2023 90.60 -1.30 -1.41% 91.90 92.50 90.35
May 28, 2023 91.85 1.35 1.49% 90.50 92.15 90.35
May 26, 2023 89.55 1.10 1.24% 88.45 89.75 88.10
May 25, 2023 88.50 0.30 0.34% 88.20 88.85 86.30
May 24, 2023 88.20 -2.55 -2.81% 90.75 90.75 87.35
May 23, 2023 90.70 0.90 1.00% 89.80 91.85 89.75
May 22, 2023 89.80 0.25 0.28% 89.55 90.15 88.30
May 21, 2023 89.60 0.10 0.11% 89.50 89.90 89.00
May 19, 2023 90.10 -0.25 -0.28% 90.35 91.15 89.50
May 18, 2023 90.40 -1.60 -1.74% 92.00 92.05 88.60
May 17, 2023 91.95 0.90 0.99% 91.05 92.45 90.30
May 16, 2023 91.05 0.85 0.94% 90.20 91.65 88.65
May 15, 2023 90.25 0.10 0.11% 90.15 94.25 89.50
May 14, 2023 90.10 0.75 0.84% 89.35 90.40 89.35
May 12, 2023 89.65 1.45 1.64% 88.20 89.90 87.55
May 11, 2023 88.25 -1.05 -1.18% 89.30 89.30 86.05