BNB/BTC

交易Binancecoin to Bitcoin-BNB/BTC对

BNB/BTC 0.011371
BNB/USDT 307.41 BNB/USD 307.23 BTC/BYN 79505.30 BTC/RUB 1321985.5 BTC/EUR 25376.65 BTC/USD 27092.45 BTC/BGN - BTC/ZAR 536591.11 BTC/RON 111572.75 BTC/CRC - BTC/CZK 602086.82 BTC/SGD 36694.23 BTC/SEK 295981.40 BTC/CAD 36973.92 BTC/CHF 24663.23 BTC/HUF 9420846.32 BTC/PHP 929410.09 BTC/AUD 41804.75 BTC/IDR 262169346.32 BTC/INR 1396386.10 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 45094.45 BTC/NOK 304890.11 BTC/GBP 21931.84 BTC/TRY 560620.77 BTC/DKK 188948.93 BTC/THB 248327.55 BTC/MXN 478380.05 BTC/USDT 27077.20 BTC/ETH 15.0466 BTC/PKR 3860809.10 ETH/BTC 0.06907 BCH/BTC 0.00417 LTC/BTC 0.00330 USDP/BTC 0.0000363158 XRP/BTC 0.00001868 CAKE/BTC 0.0000608 BTS/BTC 0.00000037 DOGE/BTC 0.00000264 SHIB/BTC 0.000000000315 BTG/BTC 0.0004989 CRV/BTC 0.00003039 BAL/BTC 0.000193 QTUM/BTC 0.00009634 ADA/BTC 0.00001389 CRO/BTC 0.0000022888 STEEM/BTC 0.00000675 TRX/BTC 0.00000282 ETC/BTC 0.0006647 EOS/BTC 0.00003294 XEM/BTC 0.00000122 NEO/BTC 0.000381 MKR/BTC 0.02361 GRT/BTC 0.00000484 HOT/BTC 0.00000006 TWT/BTC 0.0000397939 SRM/BTC 0.00000281 1INCH/BTC 0.00001429 ENJ/BTC 0.00001210 REN/BTC 0.00000271 CHZ/BTC 0.00000367 LRC/BTC 0.00001038 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 COTI/BTC 0.00000258 RVN/BTC 0.0000007731 RSR/BTC 0.00000052 CVC/BTC 0.00000313 INJ/BTC 0.00026840 STORJ/BTC 0.00001088 FTM/BTC 0.0000116280 MATIC/BTC 0.0000327966 SAND/BTC 0.0000199834 CRO/BTC 0.0000022876 AVAX/BTC 0.0005213 TWT/BTC 0.0000397740 QNT/BTC 0.0042695 QNT/BTC 0.0042717 XCN/BTC 0.0000000658 XCN/BTC 0.0000000659 USDP/BTC 0.0000362981
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

BNB/BTC price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
May 31, 2023 0.011186 -0.000031 -0.28% 0.011217 0.011222 0.011176
May 30, 2023 0.011216 0.000008 0.07% 0.011208 0.011255 0.011165
May 29, 2023 0.011207 0.000044 0.39% 0.011163 0.011334 0.011083
May 28, 2023 0.011164 -0.000258 -2.26% 0.011422 0.011430 0.011086
May 27, 2023 0.011419 -0.000039 -0.34% 0.011458 0.011481 0.011336
May 26, 2023 0.011460 -0.000015 -0.13% 0.011475 0.011596 0.011400
May 25, 2023 0.011476 -0.000115 -0.99% 0.011591 0.011655 0.011463
May 24, 2023 0.011590 0.000108 0.94% 0.011482 0.011626 0.011475
May 23, 2023 0.011484 -0.000001 -0.01% 0.011485 0.011519 0.011431
May 22, 2023 0.011484 0.000057 0.50% 0.011427 0.011548 0.011394
May 21, 2023 0.011428 -0.000004 -0.03% 0.011432 0.011510 0.011388
May 20, 2023 0.011431 -0.000031 -0.27% 0.011462 0.011492 0.011423
May 19, 2023 0.011463 -0.000037 -0.32% 0.011500 0.011548 0.011429
May 18, 2023 0.011501 0.000065 0.57% 0.011436 0.011582 0.011380
May 17, 2023 0.011438 -0.000051 -0.44% 0.011489 0.011553 0.011406
May 16, 2023 0.011488 -0.000019 -0.17% 0.011507 0.011550 0.011413
May 15, 2023 0.011506 -0.000054 -0.47% 0.011560 0.011601 0.011400
May 14, 2023 0.011566 -0.000011 -0.10% 0.011577 0.011631 0.011481
May 13, 2023 0.011575 0.000087 0.76% 0.011488 0.011581 0.011434
May 12, 2023 0.011487 0.000115 1.01% 0.011372 0.011645 0.011359