ETH/BYN
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

ETH/BYN price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Nov 25, 2022 2884.46 -5.32 -0.18% 2889.78 2894.67 2813.39
Nov 24, 2022 2889.83 43.55 1.53% 2846.28 2920.16 2836.89
Nov 23, 2022 2846.28 106.99 3.91% 2739.29 2857.70 2712.72
Nov 22, 2022 2739.46 77.20 2.90% 2662.26 2743.04 2588.62
Nov 21, 2022 2662.26 -69.97 -2.56% 2732.23 2751.35 2598.78
Nov 20, 2022 2732.20 -7.45 -0.27% 2739.65 2760.36 2712.36
Nov 18, 2022 2895.11 14.65 0.51% 2880.46 2951.48 2875.03
Nov 17, 2022 2880.46 -41.33 -1.41% 2921.79 2948.92 2838.87
Nov 16, 2022 2921.78 -88.44 -2.94% 3010.22 3045.38 2853.02
Nov 15, 2022 3010.20 17.88 0.60% 2992.32 3091.35 2964.99
Nov 14, 2022 2992.41 47.87 1.63% 2944.54 3102.50 2826.63
Nov 13, 2022 2944.60 9.22 0.31% 2935.38 2964.40 2930.86
Nov 11, 2022 3056.34 -110.28 -3.48% 3166.62 3189.79 2896.54
Nov 10, 2022 3166.58 477.75 17.77% 2688.83 3293.55 2653.03
Nov 9, 2022 2688.83 -580.36 -17.75% 3269.19 3275.52 2623.45
Nov 8, 2022 3269.19 -620.68 -15.96% 3889.87 3910.25 2995.47
Nov 7, 2022 3889.87 -1.30 -0.03% 3891.17 3988.06 3836.85
Nov 6, 2022 3891.22 -91.44 -2.30% 3982.66 3987.14 3883.22
Nov 4, 2022 4082.77 283.08 7.45% 3799.69 4150.41 3793.65
Nov 3, 2022 3799.69 61.89 1.66% 3737.80 3861.58 3730.35