GBP/CNH
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

GBP/CNH price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jun 2, 2023 8.8859 -0.0120 -0.13% 8.8979 8.9097 8.8788
Jun 1, 2023 8.8979 0.0413 0.47% 8.8566 8.9089 8.8343
May 31, 2023 8.8566 0.0561 0.64% 8.8005 8.8599 8.7939
May 30, 2023 8.8006 0.0510 0.58% 8.7496 8.8235 8.7473
May 29, 2023 8.7497 0.0125 0.14% 8.7372 8.7579 8.7349
May 28, 2023 8.7371 0.0317 0.36% 8.7054 8.7373 8.7054
May 26, 2023 8.7244 -0.0116 -0.13% 8.7360 8.7573 8.7108
May 25, 2023 8.7360 -0.0006 -0.01% 8.7366 8.7691 8.7233
May 24, 2023 8.7365 -0.0331 -0.38% 8.7696 8.8021 8.7198
May 23, 2023 8.7698 0.0062 0.07% 8.7636 8.7824 8.7459
May 22, 2023 8.7635 0.0111 0.13% 8.7524 8.7760 8.7390
May 21, 2023 8.7523 0.0149 0.17% 8.7374 8.7531 8.7344
May 19, 2023 8.7376 -0.0131 -0.15% 8.7507 8.7680 8.7143
May 18, 2023 8.7508 -0.0016 -0.02% 8.7524 8.7763 8.7360
May 17, 2023 8.7523 0.0171 0.20% 8.7352 8.7600 8.7143
May 16, 2023 8.7353 0.0174 0.20% 8.7179 8.7564 8.6944
May 15, 2023 8.7180 0.0396 0.46% 8.6784 8.7222 8.6756
May 14, 2023 8.6786 0.0071 0.08% 8.6715 8.6796 8.6683
May 12, 2023 8.6739 -0.0296 -0.34% 8.7035 8.7281 8.6730
May 11, 2023 8.7035 -0.0514 -0.59% 8.7549 8.7732 8.6966