SEK/RUB
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

SEK/RUB price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
May 24, 2022 5.7620 -0.0830 -1.42% 5.8450 5.8890 5.7070
May 23, 2022 5.8615 -0.0180 -0.31% 5.8795 5.9265 5.7760
May 20, 2022 6.0050 -0.0740 -1.22% 6.0790 6.0860 5.7140
May 19, 2022 6.2245 -0.0490 -0.78% 6.2735 6.2775 6.1430
May 18, 2022 6.3055 -0.0735 -1.15% 6.3790 6.3975 6.2815
May 17, 2022 6.3715 0.0375 0.59% 6.3340 6.4225 6.3080
May 16, 2022 6.2625 -0.0195 -0.31% 6.2820 6.3475 6.2050
May 13, 2022 6.3800 0.1385 2.22% 6.2415 6.4440 6.1730
May 12, 2022 6.1960 -0.4025 -6.10% 6.5985 6.6030 6.1915
May 11, 2022 6.6650 -0.2850 -4.10% 6.9500 6.9535 6.6275
May 9, 2022 6.8935 -0.0140 -0.20% 6.9075 6.9120 6.8740
May 6, 2022 6.9405 0.3420 5.18% 6.5985 7.0505 6.5660
May 5, 2022 6.6675 -0.1315 -1.93% 6.7990 6.7990 6.6410
May 4, 2022 6.6910 -0.3260 -4.65% 7.0170 7.1365 6.6825
May 3, 2022 7.1500 0.0125 0.18% 7.1375 7.1805 7.1265
May 2, 2022 7.1035 -0.0825 -1.15% 7.1860 7.1900 7.1020
Apr 29, 2022 7.2245 -0.1265 -1.72% 7.3510 7.3720 7.1380
Apr 28, 2022 7.2710 -0.0495 -0.68% 7.3205 7.4235 7.2520
Apr 27, 2022 7.3655 -0.0365 -0.49% 7.4020 7.4145 7.3215
Apr 26, 2022 7.4420 0.0100 0.13% 7.4320 7.5010 7.3825