AKZO

使用加密货币交易Akzo Nobel N.V.-AKZO股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

AKZO price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jun 30, 2022 60.94 -0.23 -0.38% 61.17 61.17 60.03
Jun 29, 2022 61.46 -1.97 -3.11% 63.43 63.43 61.44
Jun 28, 2022 63.72 -1.40 -2.15% 65.12 65.22 62.42
Jun 27, 2022 65.40 0.68 1.05% 64.72 66.26 64.18
Jun 24, 2022 64.08 2.61 4.25% 61.47 64.11 60.47
Jun 23, 2022 62.40 -2.37 -3.66% 64.77 64.77 61.72
Jun 22, 2022 64.88 -0.95 -1.44% 65.83 65.83 63.72
Jun 21, 2022 66.47 -1.22 -1.80% 67.69 68.07 65.86
Jun 20, 2022 67.45 0.30 0.45% 67.15 67.73 66.12
Jun 17, 2022 67.77 -0.92 -1.34% 68.69 68.95 67.31
Jun 16, 2022 68.77 -2.30 -3.24% 71.07 71.23 68.41
Jun 15, 2022 71.09 0.08 0.11% 71.01 72.06 70.29
Jun 14, 2022 70.89 -0.98 -1.36% 71.87 71.90 69.19
Jun 13, 2022 73.84 -0.34 -0.46% 74.18 75.14 73.54
Jun 10, 2022 75.42 -2.40 -3.08% 77.82 77.82 74.94
Jun 9, 2022 77.87 -1.30 -1.64% 79.17 79.73 77.36
Jun 8, 2022 79.31 -2.30 -2.82% 81.61 81.91 78.91
Jun 7, 2022 81.55 -0.58 -0.71% 82.13 82.21 80.53
Jun 6, 2022 82.15 1.50 1.86% 80.65 82.45 80.65
Jun 3, 2022 80.65 -0.82 -1.01% 81.47 82.67 80.57