AKZO

使用加密货币交易Akzo Nobel N.V.-AKZO股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

AKZO price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Sep 17, 2021 99.00 -2.21 -2.18% 101.21 101.86 99.00
Sep 16, 2021 101.13 1.17 1.17% 99.96 101.71 99.96
Sep 15, 2021 99.85 -0.71 -0.71% 100.56 101.41 99.40
Sep 14, 2021 100.81 0.75 0.75% 100.06 101.11 100.06
Sep 13, 2021 100.38 0.02 0.02% 100.36 102.01 99.96
Sep 10, 2021 100.31 0.45 0.45% 99.86 101.41 99.86
Sep 9, 2021 100.26 1.94 1.97% 98.32 101.66 97.58
Sep 8, 2021 98.60 0.08 0.08% 98.52 99.32 97.30
Sep 7, 2021 99.61 -2.25 -2.21% 101.86 101.91 97.36
Sep 6, 2021 102.21 0.40 0.39% 101.81 102.36 101.71
Sep 3, 2021 101.81 -0.20 -0.20% 102.01 102.46 101.21
Sep 2, 2021 102.06 0.15 0.15% 101.91 102.81 101.41
Sep 1, 2021 101.91 -2.65 -2.53% 104.56 104.76 101.71
Aug 31, 2021 104.11 0.05 0.05% 104.06 104.96 102.66
Aug 30, 2021 103.81 0.50 0.48% 103.31 104.36 103.31
Aug 27, 2021 103.30 0.24 0.23% 103.06 103.60 102.26
Aug 26, 2021 102.83 0.12 0.12% 102.71 103.16 102.21
Aug 25, 2021 103.31 -0.65 -0.63% 103.96 104.31 103.01
Aug 24, 2021 103.81 0.00 0.00% 103.81 104.41 103.36
Aug 23, 2021 103.36 0.70 0.68% 102.66 103.76 102.56