AKZO

使用加密货币交易Akzo Nobel N.V.-AKZO股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

AKZO price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jan 21, 2022 93.05 -2.00 -2.10% 95.05 95.05 91.25
Jan 20, 2022 95.46 0.18 0.19% 95.28 96.04 94.50
Jan 19, 2022 95.32 1.06 1.12% 94.26 96.24 93.71
Jan 18, 2022 94.42 -3.07 -3.15% 97.49 97.49 93.87
Jan 17, 2022 97.58 0.82 0.85% 96.76 98.46 96.74
Jan 14, 2022 96.60 -0.74 -0.76% 97.34 98.48 96.22
Jan 13, 2022 97.04 0.24 0.25% 96.80 97.10 96.20
Jan 12, 2022 96.78 -0.23 -0.24% 97.01 97.44 96.26
Jan 11, 2022 96.76 0.79 0.82% 95.97 97.25 95.97
Jan 10, 2022 95.88 -1.72 -1.76% 97.60 97.78 95.34
Jan 7, 2022 97.06 -0.04 -0.04% 97.10 98.08 96.88
Jan 6, 2022 97.14 0.00 0.00% 97.14 98.00 96.32
Jan 5, 2022 97.38 -0.80 -0.81% 98.18 99.73 97.16
Jan 4, 2022 98.16 0.29 0.30% 97.87 98.50 97.12
Jan 3, 2022 97.78 2.56 2.69% 95.22 97.98 95.22
Dec 31, 2021 96.16 -0.22 -0.23% 96.38 96.64 95.68
Dec 30, 2021 96.38 0.22 0.23% 96.16 96.48 95.70
Dec 29, 2021 96.18 0.00 0.00% 96.18 96.30 95.70
Dec 28, 2021 96.18 1.60 1.69% 94.58 96.34 94.50
Dec 27, 2021 94.58 0.98 1.05% 93.60 94.62 93.23