CHGG

使用加密货币交易Chegg, Inc.-CHGG股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

CHGG price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Sep 29, 2022 21.90 0.02 0.09% 21.88 22.08 21.75
Sep 28, 2022 22.62 2.24 10.99% 20.38 22.71 20.38
Sep 27, 2022 20.46 -0.37 -1.78% 20.83 21.22 20.18
Sep 26, 2022 20.62 0.78 3.93% 19.84 21.08 19.61
Sep 23, 2022 18.91 -0.05 -0.26% 18.96 19.19 18.63
Sep 22, 2022 19.27 0.24 1.26% 19.03 19.98 19.03
Sep 21, 2022 19.97 -0.86 -4.13% 20.83 20.98 19.88
Sep 20, 2022 21.04 -0.33 -1.54% 21.37 21.52 20.84
Sep 19, 2022 21.80 0.88 4.21% 20.92 21.81 20.81
Sep 16, 2022 21.10 -1.17 -5.25% 22.27 22.45 20.92
Sep 15, 2022 22.82 1.17 5.40% 21.65 22.92 21.49
Sep 14, 2022 21.89 0.43 2.00% 21.46 21.89 21.17
Sep 13, 2022 21.56 -0.39 -1.78% 21.95 22.42 21.49
Sep 12, 2022 23.08 0.19 0.83% 22.89 23.31 22.52
Sep 9, 2022 23.01 0.23 1.01% 22.78 23.41 22.71
Sep 8, 2022 22.65 0.75 3.42% 21.90 22.67 21.65
Sep 7, 2022 21.40 1.24 6.15% 20.16 21.41 20.16
Sep 6, 2022 20.30 -0.30 -1.46% 20.60 20.75 20.19
Sep 2, 2022 20.57 0.59 2.95% 19.98 20.59 19.66
Sep 1, 2022 19.91 0.63 3.27% 19.28 19.92 19.23