CPNG

使用加密货币交易Coupang, Inc.-CPNG股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

CPNG price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Dec 2, 2022 19.58 0.26 1.35% 19.32 19.86 19.07
Dec 1, 2022 19.85 0.70 3.66% 19.15 20.05 19.07
Nov 30, 2022 19.46 0.23 1.20% 19.23 19.60 18.93
Nov 29, 2022 18.91 -0.41 -2.12% 19.32 19.42 18.89
Nov 28, 2022 18.88 -0.63 -3.23% 19.51 20.09 18.74
Nov 25, 2022 19.61 0.24 1.24% 19.37 19.95 19.17
Nov 23, 2022 19.56 0.24 1.24% 19.32 19.75 18.86
Nov 22, 2022 19.23 -0.17 -0.88% 19.40 19.47 18.79
Nov 21, 2022 19.44 0.00 0.00% 19.44 20.20 19.26
Nov 18, 2022 19.63 0.20 1.03% 19.43 19.75 19.12
Nov 17, 2022 19.15 0.68 3.68% 18.47 19.95 18.41
Nov 16, 2022 19.04 0.64 3.48% 18.40 19.07 18.03
Nov 15, 2022 19.20 0.31 1.64% 18.89 19.72 18.67
Nov 14, 2022 18.05 -0.77 -4.09% 18.82 19.06 17.39
Nov 11, 2022 19.08 0.01 0.05% 19.07 19.17 18.23
Nov 10, 2022 19.96 1.00 5.27% 18.96 20.32 18.59
Nov 9, 2022 16.26 -1.11 -6.39% 17.37 17.48 16.12
Nov 8, 2022 17.47 -0.54 -3.00% 18.01 18.03 17.25
Nov 7, 2022 17.67 0.24 1.38% 17.43 18.52 17.43
Nov 4, 2022 17.02 -0.57 -3.24% 17.59 18.17 16.95