CPNG

使用加密货币交易Coupang, Inc.-CPNG股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

CPNG price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
May 31, 2023 15.60 0.47 3.11% 15.13 15.67 15.08
May 30, 2023 15.36 -0.41 -2.60% 15.77 15.85 15.04
May 26, 2023 15.70 0.38 2.48% 15.32 15.81 15.19
May 25, 2023 15.31 -0.44 -2.79% 15.75 15.97 15.22
May 24, 2023 15.68 0.08 0.51% 15.60 15.76 15.30
May 23, 2023 15.68 0.08 0.51% 15.60 16.09 15.37
May 22, 2023 15.97 -0.42 -2.56% 16.39 16.69 15.94
May 19, 2023 16.25 0.36 2.27% 15.89 16.29 15.78
May 18, 2023 15.94 -0.03 -0.19% 15.97 16.51 15.68
May 17, 2023 16.00 0.22 1.39% 15.78 16.18 15.62
May 16, 2023 15.80 -0.39 -2.41% 16.19 16.49 15.76
May 15, 2023 16.50 0.53 3.32% 15.97 16.78 15.72
May 12, 2023 16.02 0.02 0.12% 16.00 16.35 15.97
May 11, 2023 16.34 -0.32 -1.92% 16.66 16.74 15.85
May 10, 2023 16.57 0.06 0.36% 16.51 16.71 15.87
May 9, 2023 17.36 -0.14 -0.80% 17.50 17.78 16.97
May 8, 2023 17.74 0.42 2.42% 17.32 17.80 16.98
May 5, 2023 17.40 0.12 0.69% 17.28 17.55 16.95
May 4, 2023 17.17 0.23 1.36% 16.94 17.32 16.87
May 3, 2023 16.92 0.17 1.01% 16.75 17.06 16.70