DKNG

使用加密货币交易DraftKings Inc.-DKNG股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

DKNG price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Dec 2, 2022 15.36 -0.06 -0.39% 15.42 15.50 14.87
Dec 1, 2022 15.42 0.10 0.65% 15.32 15.71 14.86
Nov 30, 2022 15.31 0.98 6.84% 14.33 15.35 13.96
Nov 29, 2022 14.34 -0.06 -0.42% 14.40 15.03 14.30
Nov 28, 2022 14.39 0.32 2.27% 14.07 14.83 13.94
Nov 25, 2022 14.98 0.29 1.97% 14.69 15.21 14.69
Nov 24, 2022 15.16 -0.09 -0.59% 15.25 15.27 15.16
Nov 23, 2022 15.17 0.70 4.84% 14.47 15.37 14.03
Nov 22, 2022 14.47 0.23 1.62% 14.24 14.67 13.79
Nov 21, 2022 14.21 -0.69 -4.63% 14.90 15.22 13.34
Nov 18, 2022 14.95 0.25 1.70% 14.70 15.79 14.70
Nov 17, 2022 14.70 -0.13 -0.88% 14.83 15.15 14.18
Nov 16, 2022 14.83 -0.43 -2.82% 15.26 15.52 14.60
Nov 15, 2022 15.26 0.57 3.88% 14.69 15.72 14.60
Nov 14, 2022 14.71 0.74 5.30% 13.97 15.21 13.97
Nov 11, 2022 14.72 1.19 8.80% 13.53 14.97 13.37
Nov 10, 2022 13.57 2.02 17.49% 11.55 13.64 11.47
Nov 9, 2022 11.55 -0.83 -6.70% 12.38 12.43 11.37
Nov 8, 2022 12.33 0.65 5.57% 11.68 12.87 11.53
Nov 7, 2022 11.68 0.11 0.95% 11.57 11.85 10.82