PTNL

使用加密货币交易PostNL N.V.-PTNL股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

PTNL price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jan 21, 2022 3.433 0.009 0.26% 3.424 3.445 3.381
Jan 20, 2022 3.436 -0.012 -0.35% 3.448 3.461 3.425
Jan 19, 2022 3.442 -0.017 -0.49% 3.459 3.464 3.410
Jan 18, 2022 3.461 -0.049 -1.40% 3.510 3.510 3.441
Jan 17, 2022 3.515 0.051 1.47% 3.464 3.539 3.345
Jan 14, 2022 3.458 -0.083 -2.34% 3.541 3.547 3.451
Jan 13, 2022 3.532 -0.151 -4.10% 3.683 3.687 3.494
Jan 12, 2022 3.734 0.022 0.59% 3.712 3.762 3.694
Jan 11, 2022 3.695 0.013 0.35% 3.682 3.732 3.674
Jan 10, 2022 3.683 -0.107 -2.82% 3.790 3.809 3.665
Jan 7, 2022 3.778 -0.035 -0.92% 3.813 3.830 3.777
Jan 6, 2022 3.808 -0.045 -1.17% 3.853 3.853 3.780
Jan 5, 2022 3.867 0.028 0.73% 3.839 3.878 3.815
Jan 4, 2022 3.836 -0.002 -0.05% 3.838 3.888 3.835
Jan 3, 2022 3.838 0.008 0.21% 3.830 3.880 3.822
Dec 31, 2021 3.825 -0.031 -0.80% 3.856 3.856 3.817
Dec 30, 2021 3.856 -0.024 -0.62% 3.880 3.920 3.844
Dec 29, 2021 3.868 0.063 1.66% 3.805 3.876 3.787
Dec 28, 2021 3.797 0.047 1.25% 3.750 3.816 3.750
Dec 27, 2021 3.749 0.053 1.43% 3.696 3.751 3.695