PTNL

使用加密货币交易PostNL N.V.-PTNL股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

PTNL price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jul 1, 2022 2.873 -0.016 -0.55% 2.889 2.907 2.843
Jun 30, 2022 2.889 -0.007 -0.24% 2.896 2.946 2.842
Jun 29, 2022 2.913 0.006 0.21% 2.907 2.970 2.848
Jun 28, 2022 2.950 -0.003 -0.10% 2.953 3.003 2.932
Jun 27, 2022 2.954 0.038 1.30% 2.916 2.967 2.916
Jun 24, 2022 2.910 0.022 0.76% 2.888 2.913 2.826
Jun 23, 2022 2.889 -0.005 -0.17% 2.894 2.939 2.864
Jun 22, 2022 2.897 0.033 1.15% 2.864 2.915 2.813
Jun 21, 2022 2.869 -0.028 -0.97% 2.897 2.924 2.855
Jun 20, 2022 2.895 0.029 1.01% 2.866 2.921 2.866
Jun 17, 2022 2.874 0.053 1.88% 2.821 2.897 2.821
Jun 16, 2022 2.815 -0.111 -3.79% 2.926 2.944 2.813
Jun 15, 2022 2.963 0.114 4.00% 2.849 2.996 2.833
Jun 14, 2022 2.848 -0.007 -0.25% 2.855 2.883 2.837
Jun 13, 2022 2.865 -0.135 -4.50% 3.000 3.000 2.865
Jun 10, 2022 3.026 -0.029 -0.95% 3.055 3.085 2.994
Jun 9, 2022 3.060 -0.023 -0.75% 3.083 3.144 3.050
Jun 8, 2022 3.085 0.017 0.55% 3.068 3.113 3.045
Jun 7, 2022 3.071 -0.083 -2.63% 3.154 3.154 3.052
Jun 6, 2022 3.155 0.078 2.53% 3.077 3.156 3.050