TWKNc

使用加密货币交易TKH Group N.V.-TWKNc股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

TWKNc price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jan 21, 2022 51.71 -0.65 -1.24% 52.36 52.36 50.96
Jan 20, 2022 52.41 -0.45 -0.85% 52.86 53.01 52.16
Jan 19, 2022 52.81 0.40 0.76% 52.41 52.96 51.96
Jan 18, 2022 52.46 -0.95 -1.78% 53.41 53.41 52.21
Jan 17, 2022 53.46 -0.25 -0.47% 53.71 53.86 53.16
Jan 14, 2022 53.41 -0.40 -0.74% 53.81 54.36 53.26
Jan 13, 2022 54.21 0.40 0.74% 53.81 54.40 53.71
Jan 12, 2022 53.81 0.60 1.13% 53.21 54.06 53.21
Jan 11, 2022 53.16 1.05 2.01% 52.11 53.26 52.01
Jan 10, 2022 51.91 -0.95 -1.80% 52.86 53.36 51.51
Jan 7, 2022 53.26 -0.64 -1.19% 53.90 53.96 53.01
Jan 6, 2022 53.81 -0.39 -0.72% 54.20 54.20 53.16
Jan 5, 2022 54.35 0.19 0.35% 54.16 54.50 53.96
Jan 4, 2022 54.21 -0.59 -1.08% 54.80 55.50 54.11
Jan 3, 2022 54.75 -0.50 -0.90% 55.25 55.55 54.60
Dec 31, 2021 54.95 0.55 1.01% 54.40 55.10 54.16
Dec 30, 2021 54.60 0.54 1.00% 54.06 54.60 53.86
Dec 29, 2021 54.45 -0.20 -0.37% 54.65 54.70 53.71
Dec 28, 2021 54.70 1.09 2.03% 53.61 54.80 53.56
Dec 27, 2021 53.61 0.55 1.04% 53.06 53.76 52.86