TWKNc

使用加密货币交易TKH Group N.V.-TWKNc股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

TWKNc price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Sep 20, 2021 49.97 0.00 0.00% 49.97 50.42 49.51
Sep 17, 2021 51.01 -0.35 -0.68% 51.36 52.06 50.96
Sep 16, 2021 51.21 -0.70 -1.35% 51.91 52.26 51.16
Sep 15, 2021 51.91 0.00 0.00% 51.91 52.91 51.81
Sep 14, 2021 52.51 0.95 1.84% 51.56 52.56 51.56
Sep 13, 2021 52.26 0.50 0.97% 51.76 52.36 51.76
Sep 10, 2021 51.81 -0.55 -1.05% 52.36 52.36 51.56
Sep 9, 2021 52.16 1.05 2.05% 51.11 52.26 50.91
Sep 8, 2021 51.51 -0.95 -1.81% 52.46 53.06 51.51
Sep 7, 2021 53.06 -0.25 -0.47% 53.31 53.41 52.61
Sep 6, 2021 53.26 0.50 0.95% 52.76 54.16 52.76
Sep 3, 2021 53.11 1.00 1.92% 52.11 53.26 52.11
Sep 2, 2021 52.41 1.25 2.44% 51.16 52.46 51.16
Sep 1, 2021 51.66 0.10 0.19% 51.56 52.11 51.51
Aug 31, 2021 51.66 0.90 1.77% 50.76 51.96 50.76
Aug 30, 2021 51.16 -0.20 -0.39% 51.36 51.76 51.16
Aug 27, 2021 51.28 0.52 1.02% 50.76 51.31 50.46
Aug 26, 2021 50.81 -0.10 -0.20% 50.91 51.66 50.76
Aug 25, 2021 51.86 0.60 1.17% 51.26 52.31 51.26
Aug 24, 2021 51.71 0.50 0.98% 51.21 52.56 51.21