XPEV

使用加密货币交易XPENG INC.-XPEV股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

XPEV price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Feb 9, 2023 9.83 0.02 0.20% 9.81 9.84 9.81
Feb 8, 2023 9.81 -0.46 -4.48% 10.27 10.27 9.66
Feb 7, 2023 10.17 -0.13 -1.26% 10.30 10.52 9.98
Feb 6, 2023 10.29 -0.01 -0.10% 10.30 10.45 10.06
Feb 3, 2023 10.46 -0.46 -4.21% 10.92 11.21 10.36
Feb 2, 2023 10.91 -0.19 -1.71% 11.10 11.50 10.84
Feb 1, 2023 11.10 0.57 5.41% 10.53 11.25 10.51
Jan 31, 2023 10.53 0.55 5.51% 9.98 10.77 9.98
Jan 30, 2023 9.98 -0.16 -1.58% 10.14 10.43 9.83
Jan 27, 2023 10.62 0.53 5.25% 10.09 11.26 10.02
Jan 26, 2023 10.10 0.22 2.23% 9.88 10.40 9.84
Jan 25, 2023 9.85 0.18 1.86% 9.67 9.92 9.34
Jan 24, 2023 9.71 -0.37 -3.67% 10.08 10.30 9.57
Jan 23, 2023 10.07 0.59 6.22% 9.48 10.62 9.47
Jan 20, 2023 9.36 0.43 4.82% 8.93 9.83 8.93
Jan 19, 2023 8.93 -0.12 -1.33% 9.05 9.28 8.82
Jan 18, 2023 9.05 -0.24 -2.58% 9.29 9.57 8.98
Jan 17, 2023 9.29 -0.30 -3.13% 9.59 9.74 9.08
Jan 13, 2023 9.90 -0.14 -1.39% 10.04 10.04 9.58
Jan 12, 2023 10.02 0.10 1.01% 9.92 10.12 9.51