YNDX

使用加密货币交易Yandex N.V.-YNDX股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
历史
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

YNDX price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Apr 14, 2022 18.91 0.00 0.00% 18.91 18.91 18.91
Apr 1, 2022 18.91 0.00 0.00% 18.91 18.91 18.91
Mar 21, 2022 18.91 0.00 0.00% 18.91 18.91 18.91
Mar 8, 2022 18.91 0.00 0.00% 18.91 18.91 18.91
Feb 25, 2022 18.91 -4.42 -18.95% 23.33 23.95 17.78
Feb 24, 2022 20.09 2.87 16.67% 17.22 23.34 14.56
Feb 23, 2022 33.85 -4.60 -11.96% 38.45 38.90 33.85
Feb 22, 2022 39.26 -1.11 -2.75% 40.37 43.14 38.73
Feb 18, 2022 44.67 -1.96 -4.20% 46.63 47.07 44.55
Feb 17, 2022 48.88 -0.82 -1.65% 49.70 50.63 48.81
Feb 16, 2022 53.46 0.47 0.89% 52.99 53.73 51.72
Feb 15, 2022 52.30 3.13 6.37% 49.17 52.70 49.17
Feb 14, 2022 45.11 -0.60 -1.31% 45.71 46.00 44.41
Feb 11, 2022 44.34 -4.67 -9.53% 49.01 49.63 43.93
Feb 10, 2022 50.88 1.79 3.65% 49.09 52.15 49.09
Feb 9, 2022 50.48 0.42 0.84% 50.06 50.73 48.95
Feb 8, 2022 48.45 2.37 5.14% 46.08 48.59 46.05
Feb 7, 2022 45.93 -0.04 -0.09% 45.97 46.56 45.14
Feb 4, 2022 46.07 0.11 0.24% 45.96 46.61 45.34
Feb 3, 2022 45.73 -0.29 -0.63% 46.02 47.03 45.64