YNDX

使用加密货币交易Yandex N.V.-YNDX股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

YNDX price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Sep 24, 2021 80.04 0.26 0.33% 79.78 80.27 79.26
Sep 23, 2021 80.71 1.68 2.13% 79.03 80.76 78.81
Sep 22, 2021 78.68 -0.16 -0.20% 78.84 79.40 78.41
Sep 21, 2021 78.94 -0.49 -0.62% 79.43 79.45 78.10
Sep 20, 2021 78.96 0.04 0.05% 78.92 79.95 78.44
Sep 17, 2021 80.24 -0.79 -0.97% 81.03 81.19 79.99
Sep 16, 2021 80.89 -0.89 -1.09% 81.78 82.46 80.73
Sep 15, 2021 81.39 -0.49 -0.60% 81.88 82.00 80.65
Sep 14, 2021 81.74 0.27 0.33% 81.47 82.08 81.13
Sep 13, 2021 81.61 1.06 1.32% 80.55 81.66 79.72
Sep 10, 2021 80.02 0.57 0.72% 79.45 80.49 79.18
Sep 9, 2021 78.60 1.37 1.77% 77.23 78.94 77.23
Sep 8, 2021 78.16 0.66 0.85% 77.50 78.45 76.90
Sep 7, 2021 77.52 -1.39 -1.76% 78.91 78.97 77.49
Sep 3, 2021 78.73 1.20 1.55% 77.53 78.78 77.29
Sep 2, 2021 77.35 -1.25 -1.59% 78.60 79.12 77.20
Sep 1, 2021 77.73 1.26 1.65% 76.47 78.79 76.46
Aug 31, 2021 76.76 3.03 4.11% 73.73 76.94 73.58
Aug 30, 2021 73.04 0.81 1.12% 72.23 73.41 72.00
Aug 27, 2021 72.30 1.98 2.82% 70.32 72.32 70.00