YNDX

使用加密货币交易Yandex N.V.-YNDX股票

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image
使用加密货币或法定货币交易全球顶级代币化的股票、指数、商品和外汇对
iMac Image

Market news

1BTC
投资
20BTC
利润
杠杆:
x20
杠杆的力量
在大笔交易中,每投入1个比特币,即等于使用100个比特币进行交易

YNDX price history

Date Close Change Change(%) Open 最高价 最低价
Jan 27, 2022 42.93 -2.64 -5.79% 45.57 45.57 42.93
Jan 26, 2022 42.06 -2.21 -4.99% 44.27 44.95 41.58
Jan 25, 2022 43.04 1.68 4.06% 41.36 44.11 40.57
Jan 24, 2022 42.42 1.47 3.59% 40.95 42.45 38.94
Jan 21, 2022 44.38 -3.28 -6.88% 47.66 47.79 44.37
Jan 20, 2022 47.70 -1.60 -3.25% 49.30 50.25 47.61
Jan 19, 2022 48.24 -2.48 -4.89% 50.72 50.73 48.17
Jan 18, 2022 48.61 -0.52 -1.06% 49.13 50.36 48.59
Jan 14, 2022 52.26 -0.51 -0.97% 52.77 53.90 50.14
Jan 13, 2022 54.42 -2.90 -5.06% 57.32 58.59 54.27
Jan 12, 2022 58.88 -0.33 -0.56% 59.21 59.42 58.15
Jan 11, 2022 58.02 0.97 1.70% 57.05 58.92 56.82
Jan 10, 2022 55.94 1.19 2.17% 54.75 56.00 53.84
Jan 7, 2022 54.54 -0.55 -1.00% 55.09 55.91 54.38
Jan 6, 2022 55.24 0.16 0.29% 55.08 56.28 54.70
Jan 5, 2022 55.25 -3.03 -5.20% 58.28 58.80 55.19
Jan 4, 2022 59.11 -0.96 -1.60% 60.07 60.46 58.54
Jan 3, 2022 60.29 -1.02 -1.66% 61.31 61.62 60.21
Dec 31, 2021 60.41 -0.90 -1.47% 61.31 61.52 60.05
Dec 30, 2021 61.22 1.69 2.84% 59.53 61.36 59.22